ค้นหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันสมัย พร้อมให้บริการ

บริษัท มะจอริทิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2545 ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้บริการทางด้าน Business Consulting & System Service Provider มีบริการต่าง ๆ ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจและจัดตั้งองค์กรตั้งแต่เริ่มแรก …

ค้นหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันสมัย พร้อมให้บริการ

บริษัท มะจอริทิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2545 ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้บริการทางด้าน Business Consulting & System Service Provider มีบริการต่าง ๆ ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจและจัดตั้งองค์กรตั้งแต่เริ่มแรก …

ค้นหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันสมัย พร้อมให้บริการ

บริษัท มะจอริทิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2545 ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้บริการทางด้าน Business Consulting & System Service Provider มีบริการต่าง ๆ ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจและจัดตั้งองค์กรตั้งแต่เริ่มแรก …

เกี่ยวกับเรา

       บริษัท มะจอริทิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2545 ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้บริการทางด้าน Business Consulting & System Service Provider มีบริการต่าง ๆ ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจและจัดตั้งองค์กรตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงงานด้านระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

          บริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือมีปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้เป็นบริษัทภิบาลในการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดตามมาตรฐานสากล

ฮาร์แวร์

Audio, Conference Audio, CCTV / IP Camera, Printer, Notebooks, Cable Network, Digital Camera, DotMatrix Printers, Enterprise Software, Electrical Stability Control, Firewall, ฯลฯ

ซอฟแวร์

Adobe, Autodesk, AudioCodes, AudiSoft, Avira, Bartender, Bitdefender, Borland, Business Objects, Business Plus, Chart FX, Computer Associates, Corel, IPswitch ฯลฯ

บริการ

Business Consulting, จดจัดตั้งบริษัท, ขึ้นทะเบียนภาษี, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม, บริการใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), บริการด้าน VISA ฯลฯ

MS365
Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Apps for Business

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Premium

ปกป้องธุรกิจของท่าน จากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกไซเบอร์ โดยการซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสชั้นนำของโลกสำหรับองค์กร อาทิเช่น
Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Panda, Symantec, Trend Micro หรือ Webroot

ราคามาตรฐาน พร้อมบริการดูแลและให้คำปรึกษาในการวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เราให้ท่านได้ครบทุกความต้องการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
รวมไว้ให้ท่านได้เลือก ตามความต้องการ