บ้านสวนป่า วฤคภิรมย์ 

ความสงบเงียบ ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมด้วยต้นไม้และสัตว์นานาพันธุ์ ความเป็นอิสระทางความคิด และธรรมชาติที่จะผสมผสานเข้าด้วยกัน ด้วยธารน้ำ และบ่อน้ำร้อน ที่ให้ความผ่อนคลาย หลังจากความเมื่อยล้าจากการทำงาน

เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร การเกษตรชีวภาพ และเกษตรอินทร์ย์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9) ที่ทรงนำให้ได้รู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความยั่งยืน ความสุข ความเพียงพอ